Sähköposti Rakennus-Maneri Oy, Asiakaspalvelu
Sähköposti Rakennus-Maneri Oy, Asiakaspalvelu

Tietosuojavaltuutetun "Henkilötietolaki (523/99) 10 §", ilmaisu asiakasrekisteristeristä (PDF).

Extranet alue yhtiön henkilökunnalle.